Både til salg

Du kan i dag finde mange brugte både til salg på nettet, der findes rigtig mange sider hvor man kan lave en god handel. Det er vigtigt at du finder den rigtige side at købe dine både på. Den bedste side du kan finde er side hvor du finde flest privat annoncer. Når du køber både af private får du nemlig disse brugte både noget billigere end du ellers ville gøre. Jeg vil derfor anbefale dig at finde et bådmarked med brugte både hvor du finder mange privat annoncer med både til salg.

Hvad skal du kigge efter når du skal købe brugt båd:

  • Båden skal ligge i vandet – Så er du sikker på at du kan få en tur og at den virker som den skal.
  • Båden skal passe til dit behov. Du kan evt. finde artikler om både her.
  • Sørg for at motor eller sejl er 100% i orden. Tag evt. en mekaniker med, da det kan være dyrt at lave.

Du kan finde brugte både til salg gratis på disse sider:

Du kan selvfølgelig selv søge efter brugte både til salg på andre bådmarkeder, jeg har blot valgt at vise dig disse to, da de er gratis, og der kan heller ikke købes ekstra placeringer hvilket er en fordel for dig som ikke ønsker at betale for at sælge din båd.